Dating islam intellectual dating london

14-Oct-2019 01:20

Den bestod enligt Bibeln främst av förkunnelse, botande av sjukdomar, utdrivande av demoner och andra underverk.Till exempel skall han enligt Bibeln vid ett par tillfällen ha mättat tusenden med knappa resurser, en symbolisk handling som både hänvisar till profeten Elishas gärning då han utspisar hundra man med tjugo kornbröd (Andra kungaboken, Brödundret, ), men även till den Heliga andens ankomst och att den delas och räcker till alla.Efter dopet fastade Jesus fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen och blev av djävulen frestad att utföra övernaturliga handlingar för sin egen vinnings skull (se Jesus frestas).I början av sin verksamhet valde Jesus ut tolv av sina lärjungar till apostlar (grekiska: apóstolos, "sändebud"). Verksamheten var i huvudsak förlagd till Galileen på västra stranden av Genesarets Sjö.När Jesus var 12 år besökte han enligt Lukasevangeliet Jerusalems tempel och förde kloka samtal med lärarna.Det finns inga uppgifter i Nya Testamentet om vad Jesus gjorde eller var han befann sig mellan 12- och 30-årsåldern.Enligt en hypotes så har Matteus- och Lukasevangeliet en gemensam källa, kallad Q-källan, som kan vara författad på 40- eller 50-talet e. Även icke-kristna tidiga källor åberopas, främst fragment av den judiske historikern Josefus (37 – cirka 100 e. Nedanstående avsnitt redogör för Jesu liv och Jesu budskap såsom det skildras i Nya Testamentet, samt uppskattningar om tidpunkter för händelser i hans liv enligt etablerad bibelforskning. Firandet av vintersolståndet på eller omkring den 25 december var däremot väletablerat i Romarriket.Alternativa uppfattningar i frågan om Jesus existerat som historisk person diskuteras i Jesu historicitet. Lukasevangeliet berättar hur ängeln Gabriel besökte en ung israelitisk kvinna vid namn Maria (Maryam) i Nasaret och förkunnar att hon skulle föda "den Högstes son" (alltså Guds son), genom befruktning av den Helige Ande, alltså jungfrufödelse.

Jesu etiska undervisning i Bergspredikan, bland annat om människovärde, den gyllene regeln och att "vända andra kinden till", har haft betydelse för sekulära ideologier såsom fredsrörelsen och humanismen.

Jesu familj flydde till Egypten och återvände först när kungen var död.

De bosatte sig i Nasaret för att undvika att leva under Herodes son och efterträdare Herodes Archelaos styre.

Jesus är kristendomens centralgestalt och ses där som Guds son och den utlovade Messias (på grekiska Kristus).

För de flesta kristna är Jesus även Gud (se treenighetsläran).

Jesu etiska undervisning i Bergspredikan, bland annat om människovärde, den gyllene regeln och att "vända andra kinden till", har haft betydelse för sekulära ideologier såsom fredsrörelsen och humanismen.Jesu familj flydde till Egypten och återvände först när kungen var död.De bosatte sig i Nasaret för att undvika att leva under Herodes son och efterträdare Herodes Archelaos styre.Jesus är kristendomens centralgestalt och ses där som Guds son och den utlovade Messias (på grekiska Kristus).För de flesta kristna är Jesus även Gud (se treenighetsläran).I samband med födelsen uppenbarade sig en grupp änglar för några herdar i närheten.